Evidence hardware

Rozsáhlý modul umožňující evidenci veškerého HW až na úroveň jednotlivých komponent, včetně síťových údajů a fyzického umístění. Obsahuje množství filtrů pro snadnější vyhledávní a třídění.

Přidat PC

Zobrazí formulář pro přidání nového PC do evidence.

Odstranit PC

Odstraní PC z evidence.

Informace o hardware

Přepne na podrobné zobrazení informací o HW. Kliknutím na vybraný řádek v tabulce přejdeme do evidence komponent. Zobrazenou tabulku je možno řadit podle jednotlivých sloupců.

Síťové informace

Přepne na zobrazení a editaci síťových záznamů.

Přiřadit uživatele

Otevře dialog pro přiřazení daného PC uživateli.

Odebrat uživatele

Otevře dialog pro odebrání daného PC uživateli.

Komponenty

Přidat kategorii

Zobrazí dialog pro přidání nové kategorie do evidence.

Odstranit ktegorii

Zobrazí dialog pro odebrání vybrané kategorie z evidence.

Přejmenovat kategorii

Přejmenuje vybranou kategorii.

Přejít na PC

Přepne na zobrazení hw informací o PC sestavě v níž je označená komponenta instalována.