Co je OpenIntranet?

Aplikace představuje v první řadě systém pro rychlou, snadnou a pohodlnou správu obsahu intranetu a pro publikování na internetu. V principu se tedy řadí mezi takzvané CMS (Content Management Systems - systémy pro správu obsahu). Díky své modularitě a otevřenosti však tyto v mnohém překonává(viz např. modul Evidence hardware).

Klíčové vlastnosti:

Komu je systém určen?

Systém OpenIntranet je vyvíjen pro potřeby malých a středních firem a obecních úřadů. Výhodou je zde již výše zmíněná modularita, která umožňuje systém přispůsobit požadovaným potřebám.

Požadavky na systém

 


  1. v současnosti jsou podporovány pouze prohlížeče Mozilla 1.4+ a Internet Explorer 6.0+
  2. toto prostředí bylo zvoleno z důvodů nezávislosti na platforměa a nulových pořizovacích nákladů