Organizační struktura

Přidat organizační složku/podsložku

Přidá podřízenou organizační složku.

Odstranit organizační složku/podsložku

Odstraní organizační složku.

Přesunout výše

Přesune organizační složku vyše ve struktuře.

Přesunout níže

Přesune organizační složku niže ve struktuře.

Agenda/popis pracovní činnosti zaměstnanců

V levé roletce vybereme zamestnance, v pravé místo konání pracovní činnost. do hlavního pole vyplníme popis pracovní činnosti a uložíme.