Úvodní obrazovka

Po přihlášení do systému nás uvítá úvodní obrazovka.

Toto rozložení ovládacích prvků nás bude provázet i nadále, takže si jej stručně popišme. V levém horním rohu se zobrazuje logo firmy nebo obecní znak. Pod ním již následuje menu pro přístup k jednotlivým modulům.

V tomto menu se zobrazí pouze moduly k nimž má přihlášený uživatel udělena přístupová práva!

V levém dolním rohu se pak nachází informační displej jež na ukazuje stav připojení k síti (zelená - v pořádku, červená - nejsme připojeni) a počet v dané chvíli přihlášených uživatelů.
Pravá část má v horní části nástrojovou lištu s ikonami dostupných akcí a pod ní vlastní pracovní plochu modulu. Tip!: Pokud nad ikonou podržíte kurzor objeví se vysvětlující popisek.

V této chvíli jsou dostupné pouze akce změna uživatelského hesla a nápověda k modulu.

Na vlastní ploše je pak zobrazen informační rámeček a tabulka s dokumenty ke schválení (samozřejmě pouze v případě, že máme přiděleno právo schvalování pro nějakou sekci intranetu). Také se zde může objevit tabulka s dokumenty, které nám byly vráceny k přepracování.

Po kliknutí na řádek tabulky se nám objeví nová obrazovka.

V hlavním okně teď vidíme dokument učený ke schválení. Po prostudování ho můžeme buď schválit nebo zamítnout, také si můžeme zobrazit podrobné údaje.

V případě zamítnutí pak vyplníme následující dialog.

Jestliže se nám na úvodní straně objevila tabulka s dokumenty vrácenými k přepracování, pak se nám po kliknutí na patřičný dokument objeví tento dialog:

Odtud můžeme tlačítkem  Otevřít  přejít do editoru a zahájit opravy.