WWW Export

Modul WWW export je určen pro přenos dat z intranetu určených k publikování na veřejnosti. Využívá připojení přes FTP protokol (lze použít i zabezpečené připojení) a nezbytná nastavení se provádí prostřednictvím menu Nastavení - Konfigurace