Evidence zaměstnanců

Přidat nového zaměstnance

Vyplníme údaje o novém zaměstnanci a uložíme.

Změna údajů

V seznamu na levé straně označíme zaměstnance, kterému chceme upravit údaje. Zobrazí se nám současné, které můžeme změnit či doplnit.

Roletka v horní části nám umožňuje omezit seznam v levé části výběrem podle organizační struktury.